HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Back
Thư mời Tham dự họp mặt, đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp đầu năm 2019
Các tin liên quan Ngày đăng
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH SÓC TRĂNG 05/01/2019
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 29/11/2018
Thư mời tham dự họp mặt, đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2018 16/11/2018
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, công bố nội dung ôn tập, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018. 17/10/2018
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể) 29/01/2018
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 26/04/2018
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 18/09/2018
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 18/09/2018
Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 25/08/2018
Thông báo: V/v thực hiện quy trình đăng ký cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/03/2018
Trang 1/2
liên kết web