Back
Công bố quyết định thanh tra về công tác đấu thầu; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 53/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra công tác đấu thầu; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có ông Lê Hồng Muôn – Phó Giám đốc Sở và các thành viên trong Đoàn thanh tra, về phía UBND huyện Châu Thành có ông Trần Quốc Thắng – Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện.

Theo nội dung Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra những nội dung như sau: Thanh tra việc chấp hành các quy định về lập kế hoạch, giao kế hoạch, bố trí vốn đầu tư phát triển; thanh tra việc chấp hành các quy định về phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư; thanh tra việc chấp hành các quy định về đấu thầu.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Lê Hồng Muôn đề nghị:

Đối với Đoàn thanh tra: Hoạt động của Đoàn thanh tra phải theo nguyên tắc chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung đã được Giám đốc Sở phê duyệt trong kế hoạch tiến hành thanh tra; thanh tra đúng thời hạn quy định, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị là đối tượng thanh tra.

Đối với UBND huyện Châu Thành: Tạo điều kiện, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra để Đoàn thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị UBND huyện cử cán bộ làm đầu mối để trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu của Đoàn thanh tra; trong quá trình thanh tra tại đơn vị, Đoàn thanh tra sẽ đi kiểm tra thực tế tại công trình.

Ông Trần Quốc Thắng thống nhất theo Quyết định thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Trưởng Đoàn thanh tra công bố, đồng thời cử Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch làm đầu mối cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Đoàn thanh tra khi có yêu cầu, chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc UBND huyện tạo điều kiện, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra để Đoàn thanh tra sớm hoàn thanh nhiệm vụ./.

Kim Phước Ý


HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

thông báo
liên kết web