THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Back
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH SÓC TRĂNG

KỂ TỪ NGÀY 04/01/2019 CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHI THỰC HIỆN CÁC TTHC THUỘC 
PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG 
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI “TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 
TỈNH SÓC TRĂNG”, QUẦY SỐ 11, 12
- ĐC: SỐ 19 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG
- ĐT: 02993.879.789 – 02993.889.789
- WEB: http://motcua.soctrang.gov.vn
- EMAIL: Trungtampvhcc-soctrang@chinhphu.vn
- ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ TTHC: 02993.899.789


Các tin liên quan Ngày đăng
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 29/11/2018
Thư mời tham dự họp mặt, đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2018 16/11/2018
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, công bố nội dung ôn tập, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018. 17/10/2018
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể) 29/01/2018
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 26/04/2018
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 18/09/2018
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 18/09/2018
Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 25/08/2018
Thông báo: V/v thực hiện quy trình đăng ký cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/03/2018
Công bố thông tin về kêu gọi đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu và Dự án Sản xuât nông nghiệp công nghệ cao tại phân trường Phú Lợi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành 12/02/2018
Trang 1/2
thông báo
liên kết web