TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Thông báo Danh sách doanh nghiệp có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan; Căn cứ Công văn số 336/CT-KK ngày 02/04/2018 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về phối hợp cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Căn cứ Thông báo vi phạm ngày 10/04/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; 
Ngày 08/11/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp sau (đính kèm quyết định):
1. Doanh nghiệp tư nhân Kiều Chi (MSDN: 2200668158, địa chỉ: số 3 ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng)
2. Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Hòa Hùng Vương (MSDN: 2200725399, địa chỉ: số 115-117-119, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
3. Công ty TNHH trò chơi điện tử Trọng Nghĩa (MSDN: 2200720030, địa chỉ: số 22, ấp Bình Danh B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng)
Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, Phòng Đăng ký kinh doanh đã gửi Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể theo quy định.
Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có), đề nghị Quý doanh nghiệp liên lạc với số điện thoại: 0299.3828625 để được giải đáp theo quy định.
Trân trọng  thông báo để Quý công dân, doanh nghiệp biết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật./.
Tập tin đính kèm
Lan Hương

thông báo
liên kết web