TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Sóc Trăng thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinh Cơ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản Vinh Cơ trong Khu công nghiệp An Nghiệp

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 109/QĐ-BQL về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinh Cơ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản Vinh Cơ trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.
Theo nội dung của Quyết định này thì Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 8302481073 do Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 09 tháng 4 năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinh Cơ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản Vinh Cơ tại Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.
Lý do: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinh Cơ có văn bản trả lại đất và UBND tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định thu hồi đất.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinh Cơ có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định cho Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực./.

Hoàng Thọ


thông báo
liên kết web