TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Sóc Trăng: Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Doanh nghiệp

Ngày 30/10/2018, Chi cục Thuế huyện Kế sách tỉnh Sóc Trăng vừa có Thông báo số 181/TB-CCT về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo thông báo trên, Chi Cục Thuế huyện Kế Sách căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành về quản lý thuế và hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Môi trường Thảo Anh (nộp ngày 30/10/2018) để thông báo cho Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ môi trường Thảo Anh, địa chỉ trụ sở: Số 98, Tổ 3, ấp An Khương, TT Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Chi cục Thuế huyện Kế sách chấm dứt hiệu lực mã số thuế 2200751751 từ ngày 31/10/2018.

Mã số thuế đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế theo quy định của Luật Quản lý Thuế. Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Chi cục Thuế huyện Kế Sách, ấp An Thành, TT. Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; số điện thoại: 0299.3876250./.

Tập tin đính kèm
Lan Hương

thông báo
liên kết web