TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Sóc Trăng: Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Doanh nghiệp
Ngày 16/01/2019, Chi cục Thuế huyện Kế sách tỉnh Sóc Trăng vừa có Thông báo số 10/TB-CCT về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Theo thông báo trên, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành về quản lý thuế và hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Hiếu Thịnh tại Sóc Trăng (nộp ngày 24/12/2018), Chi cục Thuế huyện Kế Sách thông báo Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Hiếu Thịnh tại Sóc Trăng, địa chỉ trụ sở: ấp An Ninh, TT. An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng chấm dứt hiệu lực mã số thuế 0314428621-001 từ ngày 03/01/2019.
Mã số thuế đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế theo quy định của Luật Quản lý Thuế. Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Chi cục Thuế huyện Kế Sách, ấp An Thành, TT. Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; số điện thoại: 0299.3876250./.
Tập tin đính kèm
Lan Hương

Trang 1/4
thông báo
liên kết web