TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> FDI TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> FDI

Back
Sóc Trăng kêu gọi đầu tư vào 13 dự án điện gió
Bộ Công thương vừa ký Quyết định số 3909/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Theo đó, Sóc Trăng sẽ có 3 vùng quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm:
Vùng 1 được phân bổ tại khu vực bãi bồi ven biển thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung có diện tích 21.900 ha, công suất dự kiến 860 MW, vận tốc gió trung bình 6,4m/s;
Vùng 2 phân bổ ở khu vực đất liền ven biển thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề có diện tích 7.500 ha, công suất dự kiến 295 MW, vận tốc gió 6m/s;
Vùng 3 phân bổ tại khu vực đất liền thi xã Vĩnh Châu có diện tích 7.940 ha, công suất dự kiến 315 MW, vận tốc gió 6,2m/s. Riêng giai đoạn đến năm 2020, công suât  lắp đặt tích lũy đạt khoảng 200 MW với sản lượng điện gió tương ứng là 470 triệu KWh.
Việc quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để huy động vốn từ các thành phần kinh tế để khai thác lợi thế so sánh về tài nguyên gió, đất đai, góp phần đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện gió, tăng thêm nguồn điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.
Hiện nay, Sóc Trăng đang khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đến khảo sát, nghiên cứu tham gia đầu tư các dự án điện gió theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh.
 
Như Loan

thông báo
liên kết web