TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
Theo đó 03 thủ tục hành chính mới được công bố áp dụng bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn và cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trường hợp giấy chứng nhận còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hư hỏng.
Các tổ chức, cá nhân có yêu cần thực hiện những thủ tục trên thì chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng, (địa chỉ: Số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Trường hợp hồ sơ đúng và đủ theo quy định sẽ được xem xét, giải quyết trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)./.
Tập tin đính kèm
Đình Khang

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 10/02/2019
Một số phương hướng, nhiệm vụ về bảo vệ vùng biển và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển trong tình hình mới năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 10/02/2019
Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng tháng 01 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 10/02/2019
Sóc Trăng giao đất triển khai dự án Khu văn hóa tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng 10/02/2019
Sóc Trăng chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2019 10/02/2019
Sóc Trăng phê duyệt và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018 27/01/2019
Sóc Trăng công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng 27/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp 2/9, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 27/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 27/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 27/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất 27/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 27/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020 27/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 3 tháng đầu năm 2019 27/01/2019
Sóc Trăng ban hành Đề án thí điểm về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương, giai đoạn 2019 - 2021 26/01/2019
Một số nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 26/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt đề cương Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 20/01/2019
Trang 1/8
thông báo
liên kết web