TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng cho phép Công ty Cổ phần Nước Sóc Trăng chuyển mục đích sử dụng 21.304,7 m2 đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Mở rộng hồ sơ lắng chứa nước Nhà máy nước mặt An Nghiệp
Ngày 24 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Nước Sóc Trăng chuyển mục đích sử dụng 21.304,7 m2 đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Mở rộng hồ sơ lắng chứa nước Nhà máy nước mặt An Nghiệp.
Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép Công ty Cổ phần Nước Sóc Trăng được chuyển mục đích sử dụng 21.304,7 m2 đất trồng lúa, tọa lạc tại ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Mở rộng hồ sơ lắng chứa nước Nhà máy nước mặt An Nghiệp; bao gồm 03 thửa đất, như sau:
Một là, thuộc thửa đất số 276 (hợp thửa từ thửa đất số 276 và thửa đất số 319a), tờ bản đồ số 07 là 4.492,7 m2 đất.
Hai là, thuộc thửa đất số 319 (hợp thửa đất số 319 và thửa đất số 320), tờ bản đồ số 07 là 10.321,9 m2 đất.
Ba là, thuộc thửa đất số 2645, tờ bản đồ số 07 là 6.490,1 m2 đất.
Hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và giá đất tính thu tiền thuê đất như sau:
i) Về hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
ii) Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 09 tháng 8 năm 2067.
iii) Giá đất tính thu tiền thuê đất: Áp dụng theo quy định hiện hành.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau:
i) Hướng dẫn Công ty Cổ phần Nước Sóc Trăng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
ii) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Nước Sóc Trăng sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
iii) Chỉnh lý  hồ sơ địa chính./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 26/02/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh 26/02/2019
Sóc Trăng tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh 26/02/2019
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 26/02/2019
Sóc Trăng tiếp nhận Dự án “Xây dựng mô hình cầu thép lắp ghép kiểu mẫu giải quyết nhu cầu giao thông đi lại hằng ngày cho Hội viên, nông dân ở vùng nông thôn” 25/02/2019
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu công nghiệp An Nghiệp 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019 25/02/2019
Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng quý IV và năm 2018 25/02/2019
Tình hình quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018 25/02/2019
Sóc Trăng chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng tiếp nhận Dự án “WaterWorX Việt Nam: Cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu ở khu vực Tây Nam vùng Đồng bằng sông Cửu Long” 25/02/2019
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp nghe báo cáo về việc bàn giao, xử lý Trạm xử lý nước rỉ rác phường 7, thành phố Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2019 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng: Giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài "Phong tục - lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng" 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc tự động liên tục môi trường nước mặt lục địa và môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 24/02/2019
Trang 1/10
thông báo
liên kết web