QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

Back
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể)
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trước ngày 02/02/2018, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Tập tin đính kèm

thông báo

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 02/2019 giảm 13,14%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 02/2019 giảm 13,14% so với tháng trước do các đơn vị sản xuất nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian hoạt động...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì tháng 02/2019 là tháng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các ngành, các cấp tập trung công tác chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người...

Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Nhằm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND...

Sóc Trăng triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 258/UBND-XD về việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung của...

Sóc Trăng tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có văn bản chỉ đạo việc tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 250/UBND-TH ngày 20/02/2019)....

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu công nghiệp An Nghiệp

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019

Với mục tiêu nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến tỉnh, huyện, xã nhằm...

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 02/2019 giảm 13,14%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 02/2019 giảm 13,14% so với tháng trước do các đơn vị sản xuất nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian hoạt động...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì tháng 02/2019 là tháng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các ngành, các cấp tập trung công tác chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người...

Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Nhằm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND...

Sóc Trăng triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 258/UBND-XD về việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung của...

Sóc Trăng tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có văn bản chỉ đạo việc tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 250/UBND-TH ngày 20/02/2019)....

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu công nghiệp An Nghiệp

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019

Với mục tiêu nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến tỉnh, huyện, xã nhằm...
liên kết web