QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

Back
Quyết định 1661/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Quyết định 2257/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 15/06/2017
Quyết định 1818 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 04/08/2017
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể) 29/01/2018
Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 07/09/2018
Quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 07/09/2018
Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Quyết định 1739/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 15/06/2017
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
thông báo

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 02/2019 giảm 13,14%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 02/2019 giảm 13,14% so với tháng trước do các đơn vị sản xuất nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian hoạt động...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì tháng 02/2019 là tháng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các ngành, các cấp tập trung công tác chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người...

Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Nhằm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND...

Sóc Trăng triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 258/UBND-XD về việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung của...

Sóc Trăng tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có văn bản chỉ đạo việc tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 250/UBND-TH ngày 20/02/2019)....

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu công nghiệp An Nghiệp

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019

Với mục tiêu nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến tỉnh, huyện, xã nhằm...

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 02/2019 giảm 13,14%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 02/2019 giảm 13,14% so với tháng trước do các đơn vị sản xuất nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian hoạt động...

Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì tháng 02/2019 là tháng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các ngành, các cấp tập trung công tác chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người...

Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Nhằm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND...

Sóc Trăng triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 258/UBND-XD về việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung của...

Sóc Trăng tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có văn bản chỉ đạo việc tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 250/UBND-TH ngày 20/02/2019)....

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu công nghiệp An Nghiệp

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019

Với mục tiêu nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến tỉnh, huyện, xã nhằm...
liên kết web