TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> NGO TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> NGO

Back
Kết quả giải ngân các dự án viện trợ phi chính phủ tại Sóc Trăng năm 2011
Tính đến ngày 31/12/2011 tỉnh Sóc Trăng có 24 dự án của các TCPCPNN đang triển khai hoạt động với tổng giá trị 4.434.824 USD, trong đó có những khoản viện trợ lớn thuộc các dự án như Dự án Các lựa chọn và quyền sở hữu cấp nước và vệ sinh môi trường cho dân cư nghèo nông thôn vùng ĐBSCL do tổ chức CARE quốc tế Úc tài trợ, Dự án Phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân do tổ chức CARE Đan Mạch tài trợ, Dự án phát triển: Hỗ trợ nâng cao mức sống cho người nghèo, tiếp cận các dịch vụ phục vụ, an ninh lương thực, giáo dục, y tế, bình đẳng giới, vệ sinh môi trường do tổ chức ActionAid Việt Nam tài trợ.
Tổng giải ngân giá trị tiếp nhận viện trợ từ các TCPCPNN của tỉnh Sóc Trăng trong năm 2011 là 19,723 tỷ đồng, tương đương 986.140 USD đạt 75,4% giá trị cam kết năm 2011 (cùng kỳ đạt 95%). Trong đó có 16 chương trình, dự án có giá trị giải ngân năm 2011 trên 90%. Nhìn chung, tình hình giải ngân tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2011 đạt thấp hơn so với năm 2010 là do giá trị giải ngân của một số dự án không đạt kế hoạch (có 04 dự án có giá trị giải ngân dưới 50% và 01 dự án không giải ngân được do khâu thẩm định của các ngành Trung ương có liên quan) ảnh hưởng đến giá trị giải ngân cả năm.
 
Tuy giá trị viện trợ PCPNN tại tỉnh Sóc Trăng vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững cũng như phù hợp với ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, nhất là các chương trình, dự án phát triển cộng đồng. 
 
Thông qua các chương trình/ dự án, năng lực quản lý và thực hiện của cán bộ quản lý ở cấp cơ sở (huyện, xã, ấp) đã được nâng lên, đặc biệt là giúp nâng cao hiểu biết của người dân trong vùng dự án về các vấn đề chăm sóc sức khoẻ bản thân, nâng cao ý thức vệ sinh, môi trường, sản xuất có hiệu quả kinh tế, từng bước thoát nghèo và xây dựng cho người dân ý thức tự vươn lên trong cuộc sống.
 
Các đơn vị tiếp nhận dự án, cơ quan đầu mối và Công an tỉnh luôn có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện, các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Sóc Trăng đều được chuẩn bị, thông báo trước. Về phía các tổ chức, các nhà tài trợ đều chấp hành tốt luật pháp Việt Nam khi đến các địa phương. Hầu hết các dự án hoạt động có sự thỏa thuận của UBND tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bao gồm nhiều Sở ngành. Các cơ quan, đơn vị ở địa phương luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng theo mục đích và mục tiêu của các chương trình, dự án đề ra, vừa tranh thủ tốt nguồn viện trợ vừa đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước trong quá trình tiếp nhận và thực hiện dự án.
THÁI VI

Không có tin bài cũ hơn
Không có tin bài cũ hơn
thông báo
liên kết web