DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Back
Công bố thông tin về kêu gọi đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu và Dự án Sản xuât nông nghiệp công nghệ cao tại phân trường Phú Lợi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

Công bố việc lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo hình thức xét chọn nhà đầu tư:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.2211679/ 0299.3828339

Nội dung công bố danh mục dự án:

          1. Căn cứ các quy định:

          - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

          - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

          - Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017;

          - Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

          - Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

          -  Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

          2. Mục tiêu: Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và và Dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phân trường Phú Lợi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng sớm hoàn chỉnh hồ sơ (theo nội dung của chương III. Hướng nhà Đầu tư, ban hành theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

          3. Danh mục dự án có sử dụng đất được điều chỉnh theo hình thức thành lập hội đồng xét chọn: 

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

(Ha)

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

DỰ KIẾN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ DỰ ÁN

CƠ QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1

Khu du lịch biển, sinh thái

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Hồ Bể)

292,08 ha ( Diện tích thực hiện dự án không nhất thiết là toàn bộ diện tích khu đất)

Dịch vụ, du lịch

Xét chọn nhà đầu tư ( nhà đầu tư đề xuất nhu cầu sử dụng đất phù hợp với dự án)

1. Ưu đãi về đất đai

  - Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

 - Miễn tiền thuê đất 11 năm theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

* Chú ý: Không áp dụng đối với diện tích đất cho thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án.

2. Ưu đãi về  thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế suất ưu đãi: 10% trong thời hạn 15 năm  theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Phân trường Phú Lợi, huyện Châu Thành

786,45 ha đất nhà nước quản lý ( Diện tích thực hiện dự án không nhất thiết là toàn bộ diện tích khu đất)

Nông nghiệp công nghệ cao

Xét chọn nhà đầu tư ( nhà đầu tư đề xuất nhu cầu sử dụng đất phù hợp với dự án)

1.  Ưu đãi về đất đai

 - Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ

 - Miễn tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

2. Ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như thu nhập từ trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,…là thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

       

          4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: t7h00 ngày 13/02/2018 đến 16h00 ngày 15/3/2018.

          5. Thành phần hồ sơ: theo quy định tại Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017

          6. Các nội dung cần lưu ý:

          a) Nội dung dự án đề xuất phải phù hợp với chủ trương kêu gọi đầu tư của tỉnh; thuyết minh rõ công nghệ sử dụng (riêng đối với dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phải đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nhu cầu sử dụng đất, năng lực tài chính (cơ cấu nguồn vốn, chứng minh năng lực tài chính), hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

          b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ tiếp nhận các dự án đề xuất đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định.

          c) Trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các nhà đầu tư nghiên cứu các văn cứ pháp luật theo quy định tại khoản 1 nội dung công bố, đăng tải kèm theo thông báo này; việc xét chọn và tiêu chí xét chọn được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 và Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

          d) Cần thông tin hoặc trao đổi các thông tin có liên quan, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: 0299.2211679 (gặp Chị Yến hoặc Chị Hương) để được hướng dẫn chi tiết hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 

 

Tập tin đính kèm

Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
thông báo

DỰ ÁN - ĐẦU TƯ

liên kết web