DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Back
Công bố kết quả xét chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thực hiện Quyết định số 2148/QĐ-UBND, Quyết định số 2149/QĐ-UBND, 2150/QĐ-UBND, 2151/QĐ-UBND, 2152/QĐ-UBND, 2153/QĐ-UBND, 2154/QĐ-UBND, 2155/QĐ-UBND, 2156/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tại các vị trí số 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16 và 21 theo Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả lựa chọn như sau:

Vị trí

Tổng số hồ sơ đăng ký

Nhà đầu tư được lựa chọn

Vị trí số 2

09

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi liên doanh với Super Energy Group Limited

Vị trí số 4

08

Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng

Vị trí số 6

02

Công ty TNHH Năng lượng tái tạo

Vị trí số 7

11

Công ty TNHH Xuân Cầu

Vị trí số 8

05

Công ty TNHH năng lượng tái sinh Trác Việt

Vị trí số 11

07

Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái

Vị trí số 13

02

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Vị trí số 16

02

Công ty TNHH Envision Energy

Vị trí số 21

02

Công ty Nexif Energy Hydro B.V

Đề nghị các nhà đầu tư được lựa chọn liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp số tiền đặt trước theo cam kết trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả lựa chọn; đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để sớm triển khai dự án.


thông báo

DỰ ÁN - ĐẦU TƯ

liên kết web