DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Back
Công bố Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018

Công bố, đăng tải Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.2211679/ 0299.3828339

Nội dung công bố danh mục dự án:

1. Căn cứ các quy định:

          - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

          - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

          - Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

          - Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018.

2. Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: Xem chi tiết tại phụ lục đính kèm.

3. Mục tiêu: Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án

 a). Đối với Phụ lục 1, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi Phương án đấu giá được công bố, nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

 b). Đối với Phụ lục 2, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức thành lập Hội đồng xét chọn, nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án sớm hoàn chỉnh hồ sơ (theo nội dung của chương III. Hướng dẫn nhà Đầu tư, ban hành theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trước ngày 29/4/2018, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

4. Liên hệ: Để đảm bảo hồ sơ được đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và hạn chế những sai sót. Trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các nhà đầu tư nghiên cứu các văn cứ pháp luật theo quy định tại khoản 1 nội dung công bố, đăng tải kèm theo thông báo này, nhất là Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh hoặc liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: 0299 2211679 (gặp Chị Hương hoặc Yến) để được hướng dẫn chi tiết hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

(Ban hành kèm theo Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3  năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Khu nhà ở thương mại

Ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

0,7 ha

Thương mại, dịch vụ

Sở Xây dựng

2

Khu nhà ở thương mại

Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

3,9 ha

Thương mại, dịch vụ

Sở Xây dựng

3

Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại

Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Bến xe khách)

6,84 ha

Thương mại, dịch vụ

Sở Xây dựng

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức thành lập Hội đồng xét chọn

(Ban hành kèm theo Quyết định số  662 /QĐ-UBND ngày 20  tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH DỰ ÁN

1

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Phân trường Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

314,25

Nông nghiệp công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Cụm công nghiệp thành phố Sóc Trăng

Phường 8, thành phố Sóc Trăng

52,7 ha

Cụm công nghiệp

UBND thành phố Sóc Trăng

3

Cụm công nghiệp Cái Côn 1, 2

Thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

81 ha

Cụm công nghiệp

UBND huyện Kế Sách

4

Khu công nghiệp Đại Ngãi

Xã Long Đức, huyện Long Phú

250 ha

Khu công nghiệp

Ban Quản lý các khu công nghiệp

5

Khu du lịch sinh thái Mỏ Ó

Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

230 ha

Du lịch, dịch vụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Chợ đầu mối trái cây

Xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách

0,3 ha

Chợ

Sở Công Thương

7

Chợ chuyên doanh nông thủy sản

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

03 ha

Chợ

Sở Công Thương

8

Nhà máy điện gió số 2

Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu

1.500 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

9

Nhà máy điện gió số 4

Phường 1, Phường 2 và xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu

3.300 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

10

Nhà máy điện gió số 7

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

3.100 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

11

Nhà máy điện gió số 9

Xã Trung Bình, huyện Trần Đề

3.800 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

12

Nhà máy điện gió số 10

Xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

3.800 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

13

Nhà máy điện gió số 11

Xã An Thạnh Nam và An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

2.600 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

14

Nhà máy điện gió số 12

Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu

640 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

15

Nhà máy điện gió số 13

Xã Vĩnh Hiệp, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

400 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

16

Nhà máy điện gió số 14

Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

500 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

17

Nhà máy điện gió số 15

Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

400 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

18

Nhà máy điện gió số 16

Phường Khánh Hòa, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu

500 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

19

Nhà máy điện gió số 17

Phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

800 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

20

Nhà máy điện gió số 18

Xã Lạc Hòa, Phường 2, Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

1.500 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

21

Nhà máy điện gió số 19

Phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

1.200 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

22

Nhà máy điện gió số 20

Xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải, Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

2.000 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

23

Nhà máy điện gió số 21

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

1.000 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

24

Nhà máy điện gió số 22

Xã Trung Bình và Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

2.600 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

 
Tập tin đính kèm

thông báo

DỰ ÁN - ĐẦU TƯ

liên kết web