DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Back
Công bố, đăng tải việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức thành lập hội đồng xét chọn đối Dự án Nhà máy điện gió số 6 tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.2211679/ 0299.3828339

Nội dung công bố danh mục dự án:

          1. Căn cứ các quy định:

          - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

          - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

- Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh;

          -  Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

 - Công văn số 458/UBND-TH ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh.

          2. Mục tiêu: Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án Nhà máy điện gió số 6, diện tích 1.000ha tại Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng sớm hoàn chỉnh hồ sơ (theo nội dung của chương III. Hướng dẫn nhà Đầu tư, ban hành theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trước ngày 07/4/2018, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

          3. Liên hệ: Để đảm bảo hồ sơ được đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và hạn chế những sai sót. Trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các nhà đầu tư nghiên cứu các văn cứ pháp luật theo quy định tại khoản 1 nội dung công bố, đăng tải kèm theo thông báo này, nhất là Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh hoặc liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: 0299 2211679 (gặp Chị Hương hoặc Yến) để được hướng dẫn chi tiết hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Tập tin đính kèm

thông báo

DỰ ÁN - ĐẦU TƯ

liên kết web